Tantra en seksualiteit lijken vaak hand in hand te gaan.
Hier is iets voor te zeggen, maar wanneer je op zoek gaat naar een aanbieder
weet je soms niet wat je dan kan verwachten. En ook wanneer je zelf
beroepsmatig iets met Tantra doet, in persoonlijke sessies of workshops, is het
belangrijk dat je je bewust bent van jouw kijk op het samenkomen van
seksualiteit en spiritualiteit. Voor iedereen die zoekend is in wat een
bepaalde vorm van Tantra nou inhoudt, is er een eerste tweedeling te maken.
Deze tweedeling wordt niet gemaakt naar aanleiding van eventuele handelingen
die worden uitgevoerd, maar is op basis van de focus van de beoefening. Waar
ligt voor jou het zwaartepunt?

In de inleiding van ‘Kiss of the Yogini’ (een studie naar
Tantra in Zuid India) benoemt David White dit subtiele verschil binnen het Tantrisch
veld waarin seksualiteit en persoonlijke/spirituele ontwikkeling samenkomen.
White onderscheid twee kanten: aan de ene kant de ‘sexualization of ritual’ en
aan de andere kant de ‘ritualization of sex’. Een heel logisch inzicht, maar ik
had het zelf nog niet zo kunnen verwoorden. Het zette me aan het denken over
mijn plek in de Tantra-wereld en omdat White er verder niet heel diep op ingaat
ben ik er zelf mee aan de slag gegaan.

Seks en Ritueel

Beide aspecten (seks en ritueel) kan je in de breedste zin
van het woord opvatten. Een ritueel is dan een gekaderde, bewuste, handeling
die een verdiepende waarde heeft voor de kijk op het leven en de wereld om je
heen. Binnen die handeling is het mogelijk om groei of ontwikkeling door te
maken of tot een dieper inzicht of bewustzijn te komen.

Seks zie ik in deze context heel breed als ‘intieme
relationele interactie’.
Intiem: het raakt in je kern en je laat jezelf volledig
zien.
Relationeel: je verhoudt je altijd tot een “ander”, dat kan
een ander persoon zijn, maar ook een deel van jezelf, of je omgeving.
En interactie: er ontstaat een energie tussen jou en de
ander en vanuit die energie kan er beweging plaatsvinden.

Het verschil tussen geritualiseerde seks of geseksualiseerd
ritueel lijkt heel subtiel, maar is tegelijk fundamenteel. Het geeft namelijk
een verschil in richting weer waarbij de focus ligt op het tweede woord. Dit
geeft aan wat het doel is van de handeling. Het eerste woord is een middel
waarmee dit doel bereikt kan worden.

Praktische Voorbeelden

Dus als je op zoek bent naar het ontwikkelen en verdiepen
van (intieme) contacten, het authentiek aangaan van relaties. En wil je deze
zoektocht vormgegeven met rituelen of kaders om je bewust te worden van hoe die
relaties werken. Dan kan je dat zien als geritualiseerde seks. Bijvoorbeeld een
stel dat samen een Tantra workshop volgt om hun relatie te verdiepen. Of een
intimiteitscoach of surrogaat partner die een kader biedt waarbinnen specifieke,
bewuste, handelingen gevolgd worden, met als doel de ander zich te helpen
ontwikkelen op het gebied van intimiteit en verbinding.

Wanneer iemand meer bezig is met het verdiepen van
bewustzijn of spirituele groei, en deze verdieping wordt gevonden in het
relationele. Dan zit je aan de kant van geseksualiseerd ritueel. Hierbij kan je
denken aan contactmeditaties, of sommige vormen van lichaamswerk waarin bewustzijnsontwikkeling
centraal staat. Ook klassieke Tantrische teksten die spreken over het
samenkomen van een god en godin, of meditaties waarin je contact maakt met het
goddelijke binnen of buiten jezelf vallen onder geseksualiseerd ritueel.

Ritueel en Seksualiteit in Moderne Tantra

Zeker in het huidige Tantra beroepsveld is het vaak
onduidelijk met welke focus je te maken hebt. Zowel klanten als aanbieders zijn
zich er niet altijd bewust van dat de ander een omgekeerde invalshoek kan
hebben.

Precies dezelfde handelingen en oefeningen kunnen op beide
uitersten van het spectrum voorkomen. Ja kan bijvoorbeeld een contactoefening,
of massage uitwisselen waarbij de één het als een meditatie ziet en de ander
als voorspel. Dit kan leiden tot ongemakkelijke miscommunicatie, of in ernstige
gevallen tot misbruik of grensoverschrijdend gedrag.

Het besef van deze twee kanten helpt mij om mijn eigen
positie hierin helderder te krijgen. Het helpt me ook om mijn collega’s en
klanten te plaatsen en te waarderen voor wat zij aanbieden of zoeken. Dus als
je je begeeft op het pad van Tantra zal je eerst voor jezelf deze focus helder
moeten hebben. En wanneer je dan iemand tegenkomt is het verstandig om te
vragen naar zijn of haar focus. Dan weet je of je op dezelfde lijn zit en kan
je voorkomen dat je met verschillende intenties samenkomt.

Wil je mij ondersteunen in het onderzoek wat ik doe en in de
verdere ontwikkeling van Aghora? Dan kan je via onderstaande link een vrije
donatie doen.

Blijf op de hoogte van nieuwe blogs via de nieuwsbrief.

www.aghora.nl