In ‘Crazy Wisdom 1, Balanceren op Chaos‘ schreef ik over het
belang van een stevige basis en fundament in jezelf voordat je aan crazy wisdom
begint. Een leraar of guru kan daar ondersteuning in bieden. In dit artikel
benoem ik kort vier punten die daarbij een belangrijke rol spelen.

Prakriti Siddhi

Door de beoefening van Tantra kan je bepaalde krachten,
siddhis, ontwikkelen. De kracht van een guru of spiritueel leraar heet prakriti
siddhi. Dit is de kracht om bewustzijn te transformeren. Hiermee kan een
leerling van een beperkt of beperkend bewustzijn naar een hoger bewustzijn
getild worden. De guru heeft dus de macht om het uiterlijke proces van
destructie te raken, maar daar houdt het niet op. Deze macht brengt natuurlijk
ook een verantwoordelijkheid met zich mee.

1. Verantwoordelijkheid

Een guru is verantwoordelijk voor wat er met zijn leerlingen
gebeurt. Hij moet dus erg goed weten welke leerlingen geschikt zijn en welke
methode voor wie werkt. Dit is eigenlijk heel logisch, we zijn allemaal
verantwoordelijk voor ons eigen handelen. Als spiritueel leraar werk je met het
bewustzijn van anderen, dit doe je (hopelijk) bewust, en wat je bij anderen in
gang zet is dan ook jouw verantwoordelijkheid. Zeker als het gaat om de meer
destructieve kanten van crazy wisdom. De guru houdt hierbij het innerlijk van
de leerling en de context in de gaten en past hier de uiterlijke beoefening op
aan.

2. Belemmeringen en Potentie

Hij moet dus kunnen aanvoelen waar iemand staat, wat iemand
kan hebben. Hij moet kunnen herkennen welke beperkingen iemand tegenhouden en
welke potentie iemand heeft.

Soms herken je in jezelf het gevoel dat je grootser kan
leven en dat een bepaald stemmetje in je hoofd komt met beperkende gedachten.
‘Dat kan ik niet, wil ik niet, ik ben niet goed genoeg, beter dan iedereen’.

Maar hoe herken je dat stemmetje en die potentie in een
ander? Je hebt natuurlijk hele theoriën over hoe ons zelfbeeld is opgebouwd,
hoe een persoonlijkheid geconditioneerd wordt. Dit kan je gaan herkennen in
mensen en dan kan je ze daarop wijzen. Maar van waaruit benader jij hen dan?
Zie jij ze dan als wie ze zijn, voorbij die beperkende gedachten? Of benader je
hen vanuit een theorie, en plaats je ze in ego-hokjes? De leraar ziet niet
alleen wat je beperkt, maar ook wat je potentie is.

3. Oog voor persoonlijke situatie

Door te weten waar een leerling staat kan een guru zien wat
er nodig is om voldoende fundament te leggen om uiteindelijk in die chaos van
crazy wisdom te stappen. Hier ontstaat vaak een botsing tussen (Oosterse)
spiritualiteit en (Westerse) psychologie. Een leerling is vaak op zoek naar
psychologische ontwikkeling, hij wil met zichzelf leren leven. Terwijl de
leraar voorbij die persoonlijke ontwikkeling kijkt en een spiritueel,
transpersoonlijk doel voor ogen heeft. Naast de spirituele potentie zal een
leraar dus ook de huidige situatie van een leerling moeten kunnen aanvoelen en
daarop inspelen. Als die niet meegenomen wordt dan wordt het integreren van
verworven inzichten erg moeilijk.

4. Fundament leggen

Je kunt iemand in een woeste zee gooien en roepen ‘zwem!’. En
dan? Misschien dat een enkeling de intuïtie (of kracht/ervaring) heeft om boven
te blijven, misschien zelfs veilig op het droge te komen. De meesten zullen,
zonder voldoende voorbereiding, verdrinken. Hetzelfde geldt voor crazy wisdom,
er moet iets zijn om je op te vangen wanneer je in de chaos van het leven
duikt. Of een fundament in jezelf, of in de vorm van een
persoon/traditie/omgevig die je kan dragen. Een leraar van crazy wisdom moet in
staat zijn je te helpen dit fundament in jezelf te vinden.

De positie van de guru

Geen enkele leraar is perfect, ze zijn ook allemaal
menselijk en maken fouten. Hoewel het een mate van overgave vraagt om van een
guru te leren, zal je ook altijd kritisch moeten zijn. Er wordt al veel gezegd
over de waarde en gevaren van spiritueel leraren. Hopelijk bieden bovenstaande
punten nog wat extra helderheid of houvast in je zoektocht.

www.aghora.nl

Blijf op de hoogte van nieuwe blogs via de nieuwsbrief.

Wil je mij ondersteunen in het onderzoek wat ik doe en in de
verdere ontwikkeling van Aghora? Dan kan je via onderstaande link een vrije
donatie doen.